O meni

O meni

dr. Anja Štrukelj Kozina,

integrativna psihoterapevtka (IIPA, EAIP, EAP, SDP) in supervizorka (ECPS, IPSA)

Od kar pomnim, me žene radovednost, kaj se dogaja v notranjosti človeka, koliko naših delov sebe je še neraziskanih, kaj doživljamo, sanjamo, kaj razmišljamo, čutimo, kakšne želje imamo, potrebe, kaj nam pomaga v težkih trenutkih, zaradi česa smo žalostni, jezni, razočarani, kaj so naše bolečine in rane… in kako jih lahko negujemo, celimo, predelamo…

Moja poklicna pot me je preko študija na Fakulteti za šport, kjer sem diplomirala iz teme “Vloga športnega pedagoga pri prepoznavanju zlorab otroka”, popeljala na Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Sigmunda Freuda v Ljubljani. Leta 2006 sem se tako vpisala na 2-letni študij Propedevtike psihoterapije. Nadaljevala sem 4- letno specialistično izobraževanje iz Integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo (IPSA). S posamezniki in pari sem začela delati kot specializantka psihoterapije marca 2010.

Julija 2013 sem prejela mednarodni certifikat iz integrativne psihoterapije pri European Association for Integrative Psychotherapy  (EAIP) in mednarodno diplomo pri International Integrative Psychotherapy Association (IIPA). V tem času sem svoje znanje nadgrajevala na doktorskem programu Zakonska in družinska terapija, kjer sem raziskovala povezavo med travmatiziranostjo v primarni družini in nezvestobo v partnerskih odnosih ter leta 2013 doktorirala. Februarja 2017 sem prejela tudi Evropsko diplomo iz psihoterapije (EAP), junija 2017 pa slovensko diplomo iz psihoterapije (SDP). Leta 2018 sem svoje psihoterapevtsko delo nadgradila z izobraževanjem iz supervizije, ki sem ga uspešno zaključila in od takrat dalje delujem tudi kot supervizorka na področju psihoterapije.

Šest let sem delovala v nevladni organizaciji, ki se ukvarja s psihosocialno pomočjo mladim, kot strokovna vodja zavoda. Po tem pa sem se zaposlila na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, kjer sem bila leta 2018 habilitirana v naziv docentke na področju visokega šolstva. Opravljam delo predavateljice, vodje študijskih programov psihoterapije in vodje tima SFU Ljubljana.

V vsem tem času se redno izobražujem in sodelujem na različnih psihoterapevtskih konferencah in seminarjih, tako v Sloveniji kot v tujini.

 • Junij 2008: Šesti študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo: “Osebnostna rast psihoterapevtov: od učne analize do osebne izkušnje in učne terapije”
 • Junij 2009: Sedmi študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo: “Etika v psihoterapiji”
 • April 2010: Kongres Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (aktivna udeležba s prispevkom: »Študija primera deklice v rejništvu in analiza iz vidika teorije objektnih odnosov, psihologije jaza, socialnega interakcionizma in sistemske teorije”)
 • 2010: Program celostnega obvladovanja stresa s čuječnostjo
 • September 2011: Izobraževanje Socialne Zbornice o motnjah hranjenja
 • Februar 2012: Izobraževanje »Tvegano vedenje in zlorabe otrok na spletu ter pri uporabi mobilnih telefonov – kako pomagati?«
 • Junij 2012: 4th Congress of Asian psychological association: »Mindfulness, well – being and positive psychology« (aktivna udeležba s prispevkom: “Psychotherapevtic treatment of couples with Problems of Infidelity”)
 • 2013: skupina za strokovni razvoj (IPSA)
 • Junij 2013: 6th International Conference of Integrative psychotherapy
 • September 2015: 8th European Conference on Psychotherapy Research
 • September 2015: Integrativna psihoterapija in zvočna terapija
 • April 2016: Seminar »Reka življenja«, družinskega terapevta, supervizorja in učitelja sistemskega pristopa Petra Nemetschka
 • Junij 2016: Trinajsti študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo: “Spol in spolnost v psihoterapiji”(Aktivna udeležba s prispevkom: “Psihoterapevtski proces pri reševanju težav z nezvestobo”)
 • 2016: Usposabljanje »Hipnoterapija v psihoterapiji, specialna znanja in veščine«
 • 2016 – 2018: izobraževanje iz supervizije v okviru European Centre for Psychotherapeutic Studies in Inštitutom za Integrativno psihoterapijo
 • 2017: Intenzivni vikend seminar iz Psihodrame
 • 2020/21: Nadaljevalno izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov
 • 2022: 11th- Conference of the European family therapy association: “Systemic resonances and interferences”(Aktivna udeležba s soavtoricama prispevka Polono Greif in Andrejo Poljanec z naslovom “With creativity to the emotional and social competences”).

Moje psihoterapevtsko in supervizorsko delo je redno supervizirano, zavezana pa sem tudi etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za Psihoterapijo.

Tudi sama imam osebno izkušnjo psihoterapevtskega procesa, kjer sem opravila več kot 300 ur dela na sebi (individualne, partnerske in skupinske psihoterapije). Redno delo na sebi mi omogoča lasten razvoj, dragocen dar in izkušnje pa mi prinaša tudi za strokovno delo.

Sem članica:

Članki in prispevki v medijih: