Psihoterapija

Psihoterapija

Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija je v osnovi zdravljenje s pogovorom. Je proces, v katerem oseba s pomočjo razumevanja, tolerance, topline, občutka varnosti in sprejetosti, ki so temelji psihoterapevtskega odnosa, pridobi bolj pozitiven pogled nase in na svojo prihodnost in lažje napreduje v vsakdanjem življenju. Spoznava sebe, širi svoje razumevanje in ozavešča svoje potrebe. S pridobivanjem novih izkušenj znotraj psihoterapevtskega odnosa krepi svoje notranje vire moči, spreminja svoje vzorce funkcioniranja in presega manj funkcionalne načine reševanja svojih stisk ter se uči bolj uspešno reševati težave.

Psihoterapevt pri svojem delu uporablja različne metode in tehnike, s katerimi klientu skozi pogovor pomaga k razumevanju njegovega čustvovanja, mišljenja, doživljanja in vedenja do samega sebe in do drugih. Pomaga pri iskanju lastnih, za klienta sprejemljivih rešitev. Psihoterapevt je klientu v oporo in ga spremlja v njegovem procesu iskanja rešitev in osebnostne rasti.

Kako poteka psihoterapija?

Psihoterapevtska srečanja potekajo redno, najmanj enkrat tedensko. Stalnost srečanj je zelo pomembna, saj to zagotavlja nemoten potek terapije in omogoča napredek. Posamezna terapija traja 45 minut, trajanje ciklusa terapij pa je odvisno od težav in stanja posameznika, ter od zastavljenih ciljev. Za trajne spremembe je potreben poglobljen proces, ki zahteva svoj čas in energijo.

Zavezana sem etičnemu kodeksu v okviru Slovenskega združenja za integrativno psihoterapijo in transkacijo analizo (SINTA).